Функціонування ринку в умовах досконалої конкуренції

Ефективність функціонування конкурентного ринку підтверджується такими положеннями:

· Конкурентна економіка призводить до найбільш ефективного використання рідкісних ресурсів. Тобто економіка конкурентних цін прагне розподілити обмежену кількість ресурсів, що залишаються в розпорядженні суспільства, таким чином, щоб максимізувати задоволення потреб. Для досягнення ефективності розподілу вони повинні бути розподілені між фірмами і галузями так, щоб отримати визначений асортимент продуктів, що найбільш необхідні суспільству, тобто споживачеві. Крім того, виробнича ефективність вимагає, щоб кожен товар, включений до цього оптимального складу продукції, вироблявся з мінімальними витратами. Конкурентний ринок вважається ефективним у довгостроковому періоді, оскільки згідно з умовою P = LMC = minLATC фірми зацікавлені вибирати обсяг виробництва з мінімальними витратами рідкісних ресурсів, що збігається з інтересами суспільства.

· На ринку досконалої конкуренції точка рівноваги збігається з точкою перетину кривих попиту та пропозиції. Вона є точкою ефективного випуску. Крива пропозиції на ринку досконалої конкуренції є результатом порівняння кривих граничних витрат окремих фірм. За будь-якої ринкової ціни фірма пропонуватиме продукцію в такому обсязі, за якого MC = MR = P.

Для того щоб ефективність пропозиції була максимальною, необхідно щоб ціна відповідала точці перетину кривої пропозиції і кривої попиту. Закон взаємодії попиту та пропозиції показує: якщо ціна вище точки рівноваги, то виникає надлишок, що давить на неї зверху й опускає ціну до рівня рівноважної. Фірми при цьому переміщуються по кривій пропозиції таким чином, щоб зберегти рівність граничних витрат і граничного доходу. Якщо ж ціна пропозиції нижче від рівноважної, то на ринку виникає дефіцит продукції, що давить на ціну знизу, піднімаючи її. У такому разі фірми переміщуються по кривій пропозиції вгору, щоб зберегти рівність граничних витрат і граничного доходу.

Таким чином, на ринку досконалої конкуренції точка перетину кривих попиту та пропозиції (точка рівноваги) є точкою ефективного випуску продукції.

· В умовах досконалої конкуренції фірми не тільки виробляють продукцію з найменшими з можливих короткострокових середніх і сукупних (повних) витрат, але також правильно вибирають розміри виробничого підприємства з метою мінімізації середніх витрат у довгостроковій перспективі. Фірма, що має підприємство неоптимального розміру, знаходиться в невигідному становищі стосовно своїх конкурентів в усьому, що стосується рівня витрат. По мірі того, як конкуренція зрушує ринкову ціну до рівня мінімальних довгострокових середніх витрат, фірма повинна або змінити розміри свого підприємства, прагнучи знизити витрати, або взагалі піти з галузі через збитки.Ринку досконалої конкуренції властива тенденція до виробництва економічно ефективних кількостей усіх видів товарів з найменшими можливими витратами, і тому це є найбільш сильною стороною такої ринкової структури.

Питання для самоперевірки:

1. Які загальні і специфічні обмеження максимізації прибутку конкурентної фірми?

2. Чому попит на продукцію конкурентної фірми абсолютно еластичний?

3. Чим визначається рівень випуску продукції фірми, що забезпечує максимум прибутку в короткострокових часових інтервалах?

4. За яких умов фірма продовжує випуск продукції, навіть зазнаючи збитків?

5. Як крива короткострокової пропозиції фірми співвідноситься з кривими її витрат?

6. Які умови довгострокової рівноваги конкурентної фірми?

7. Які умови довгострокової рівноваги конкурентної галузі?

8. Критерії ефективності функціонування ринків в умовах досконалої конкуренції?

ТЕМА 7. ПРОПОЗИЦІЯ І УМОВИ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ МОНОПОЛІЇ

7.1. Попит та пропозиція на монопольному ринку. Обмеження максимізації прибутку

7.2. Умови максимізації прибутку, мінімізації збитків і призупинення випуску монополії в

короткостроковому періоді

7.3. Умови максимізації прибутку монополії в довгостроковому періоді

7.4. Особливості ціноутворення монополії

7.5. Ефективність функціонування ринку в умовах чистої монополії

7.6. Антимонопольна політика держави


9567529434372319.html
9567556886973021.html
    PR.RU™